hur behandlar jag nattblindhet?

Den bästa behandlingen för nattblindhet, där patienterna har problem med att se i lågljusmiljöer, beror på vad som orsakar problemet. I vissa fall kan det vara resultatet av en medfödd sjukdom, i vilket fall det inte finns några tillgängliga behandlingar. Andra fall kan behandlas med läkemedel, kirurgi eller ändringar i recept. Patienter som märker synförändringar av något slag, inklusive nedsatt skärpa på natten, bör kontakta en ögonläkare för utvärdering. Det är viktigt att få snabb behandling eftersom synskador kan vara snabba och irreversibla.

Några potentiella orsaker kan inkludera myopi, grå starr, läkemedel som används för att behandla tillstånd som glaukom, vitamin A-brist och retinitpigmentosa. En läkare kommer att behöva utvärdera patienten noggrant för att samla in så mycket information som möjligt om orsaken. Detta kan inkludera testning för andra hälsoförhållanden för att kontrollera eventuella komplikationer.

När det gäller myopi, bör en förskrivning hjälpa patienten att se tydligare i dåligt ljus. Patienter kan märka andra synproblem som problemkörning, problem med att fokusera på avlägsna föremål och ögonbelastning efter arbetet. Det nya receptet bör rensa upp alla dessa problem och öka patientens komfort. Katarakt som döljer syn och orsakar nattblindhet kan kräva kirurgisk behandling. Efter borttagning kommer patienten att se tydligare, inklusive i svagt ljus. Uppföljningsvård är nödvändig för att övervaka patientens ögon och kontrollera tecken på degenerering.

Nattblindhet orsakad av glaukommedicin kan behandlas med justering av droger eller doser för att se om det är möjligt att lösa problemet. Målet är att korrigera patientens synproblem medan du fortfarande håller glaukom under kontroll. Det kan kräva uppföljningsbesök för att kontrollera patientens ögonhälsa och se till att behandlingen fortfarande är effektiv. Patienterna kan också försöka ta in mer vitamin A för att ta itu med brist, i vilket fall de kan uppleva förbättringar i sin nattsyn.

För patienter med nattblindhet orsakad av medfödda eller obotliga förhållanden ligger fokus på stödjande vård. Sådana patienter kan dra nytta av mediciner, anpassningar till deras levnadsmiljöer, och livsstil förändras som att man inte kör på natten av säkerhetsskäl. Patienter med nedsatt syn kan hitta enheter som glidskärmar och korrigeringslinser som är användbara för att hjälpa dem att se mer effektivt. De kan också börja lära sig hur man använder adaptiva verktyg och enheter så att de kan anpassa sig till låg vision medan ögonen fortfarande är relativt friska. Detta gör övergången mindre traumatisk.