hur effektivt är amoxicillin för ont i halsen?

Effektiviteten av amoxicillin för ont i halsen beror på huruvida ont i halsen orsakades av bakteriell infektion. Amoxicillin är ett antibiotikum som vanligtvis är mycket effektivt för behandling av strep hals eller tonsillit, som är två typer av vanliga halsinfektioner. Ömsa halsar som orsakas av förkylning kan inte behandlas med antibiotika eftersom förkylningar orsakas av ett virus och antibiotika fungerar inte för virus. Amoxicillin är inte heller användbart för behandling av ont i halsen orsakad av allergiproblem.

Antibiotika är utformade för att döda bakterier. När en person utvecklar ont i halsen, kommer en sjukvårdspersonal normalt att bestämma vad som orsakade smärtan innan man förskrivar något läkemedel. I de flesta fall är antibiotika inte ordinerat alls om inte halsproblemet orsakas av någon typ av bakterieinfektion. Amoxicillin är vanligtvis föreskrivet för personer som har strep hals eller tonsillit, vilket ibland orsakas av strep. Om detta eller annat antibiotikum förskrivs för ont i halsen och symtomen inte förbättras inom några dagar är det troligt att smärtan orsakades av antingen en virusinfektion eller någon annan typ av problem, såsom post-nasal dropp från förkylning eller allergier.

För att avgöra om en bakterieinfektion är orsaken till ont i halsen, behöver en vårdpersonal vanligtvis ta ett prov av halsens slem. När slem undersöks under ett mikroskop, kan bakterierna eller viruset typiskt ses och identifieras. Dessa laboratorietester tar normalt ungefär 15 till 20 minuter att utföra, och antibiotika kan ordineras samma dag som en patient anländer till kontoret som klagar på symtom. Förutom att ta antibiotika kan en sjukvårdspersonal rekommendera att patienten tar smärtstillande medel för att hjälpa till att hantera halsens smärta tills infektionen börjar rensa upp.

Instruktionerna för användning av amoxicillin för ont i halsen varierar beroende på personens ålder. Unga barn får instrueras att ta en liten mängd två gånger dagligen i fem till tio dagar, medan vuxna kan rekommenderas att använda en större dos bara en gång per dag i en vecka eller mindre. Oavsett hur medicinen tas, rapporterar personer med bakteriella halsinfektioner ofta förbättringar i deras symtom inom två till tre dagar. En person som har ordinerats med amoxicillin bör fortsätta att ta läkemedlet under hela den tid som anges i receptet eftersom det kan orsaka att smittan återkommer om man stoppar någon typ av antibiotikum för tidigt.