hur effektivt är ciprofloxacin för blåsinfektion?

Ciprofloxacin är ett vanligt antibiotikummedicin som används för att behandla en mängd olika tillstånd, inklusive urinvägsinfektioner (UTI). Ett UTI uppträder när utländska bakterier finner sig in i urinröret eller urinblåsan. Användning av ciprofloxacin för blåsinfektion kan vara ett översta val av behandling, beroende på vilken typ av bakterier som orsakar infektionen. Det är ett starkt antibiotikum och är ofta ordinerat för att behandla blåsinfektioner som inte kan botas med andra läkemedel.

Många urinblåsinfektioner orsakas av Escherichia coli (E. coli). Kvinnor är mer benägna än män att få blåsinfektioner, eftersom kvinnlig urinrör ligger mycket nära rektummen. Att bara torka på fel sätt efter att ha använt toaletten kan orsaka bakterier att infektera kvinnans urinrör. En läkare kan ordinera ciprofloxacin för att behandla en E. coli urinvägsinfektion, men många andra antibiotika kan också fungera.

Ciprofloxacin är ofta förstahandsvalet när det gäller mer allvarliga och mindre vanliga UTI orsakade av bakterier som pseudomonas. En sjukvårdspersonal kan ta ett urinprov på kontoret och använda en dipstick för att avgöra om en patient har blåsinfektion. Urinen kan behöva skickas ut till ett labb och odlas så att de specifika bakterierna som orsakar problemet kan identifieras, men hälsovården kan välja att starta en patient på ciprofloxacin och bestämma att byta patienten till ett annat antibiotikum en gång resultaten är tillbaka.

Under behandlingen med ciprofloxacin för blåsinfektion bör patienterna vara medvetna om eventuella biverkningar, inklusive illamående, diarré, kräkningar och huvudvärk. Det är en mycket stark medicinering, så kvinnor riskerar att torka ut alla bakterier i sina system, inklusive de positiva bakterierna. När en kvinnas vaginala bakteriebalans störs finns chansen att hon kan utveckla en jästinfektion. En kvinna bör besöka en medicinsk professionell om hon upplever ovanlig urladdning eller vaginal klåda samtidigt som man tar antibiotikamedicin.

Patienterna bör undvika koffein medan de tar ciprofloxacin, eftersom detta läkemedel tillfälligt kan öka personens ångest och att dricka drycker som kaffe och läsk kan bara göra detta värre. Koffein är också inte en bra dryck för en person som vill främja blåsläkning. Personer med urinvägsinfektioner bör hålla sig med vatten och tranbärsjuice för att hjälpa till att spola ut bakterierna och att hålla sig hydratiserade.