hur effektivt är ciprofloxacin för gonorré?

Användning av ciprofloxacin för gonorré är en effektiv metod för behandling av denna sexuellt överförbara sjukdom. Detta läkemedel är ett läkemedel som klassificeras som fluorokinoloner och används för att behandla bakterieinfektioner, såsom gonorré. Andra användningar av ciprofloxacin inkluderar som förebyggande åtgärd för alla som har blivit utsatta för miltbrand.

Innan du förskriver ciprofloxacin för gonorré, behöver en läkare göra en fysisk tentamen och ett test för att avgöra om symptomen som patienten klagar på orsakas av denna typ av infektion. Ett urintest kan användas för att diagnostisera denna sjukdom och det är ett icke-invasivt sätt att avgöra om en gonorréinfektion är närvarande. Ett annat sätt att testa för denna sjukdom är att samla ett prov av kroppsvätska från det drabbade området, vilket kan inkludera halsen, livmoderhalsen eller urinröret.

Vissa läkare kommer att skriva en recept för ett antibiotikum innan de väntar på bekräftelse av typen av infektion. Eftersom användning av ciprofloxacin för gonorré är ett accepterat alternativ för behandling av denna sjukdom, är detta en rimlig handlingsåtgärd i situationer där denna typ av STD misstänks. Ciprofloxacin används också för att behandla urinvägsinfektioner, vilket kan orsaka smärta och obehag vid urinering.

När du fattar ett beslut om att ordinera medicineringen måste läkaren bestämma om de potentiella riskerna överväger fördelarna, och att välja ciprofloxacin för gonorré är inget undantag. Patienter som förskrivs denna medicin måste veta att det kan orsaka magbesvär, inklusive illamående, kräkningar och halsbränna. Läkemedlet kan också orsaka allvarligare biverkningar, som inkluderar men är inte begränsade till influensaliknande symtom, stickningar i ansiktet eller extremiteterna och självmordstankar.

Personer som har skrivit en medicin som ciprofloxacin bör ta det enligt anvisningarna. Läkemedlet ska fortsätta även om symptomen löser sig innan behandlingen är klar. Om symtomen förvärras efter att ha börjat ta ciprofloxacin, ska patienten kontakta en läkare för att bestämma om en annan medicin ska användas eller symtomen orsakas av något annat än denna typ av sexuellt överförbar sjukdom.