hur väljer jag den bästa spindelbitmedicinen?

Att välja rätt spindelbitmedicin innebär att man bestämmer svårighetsgraden hos biten och vilken typ av spindel som orsakade det. Hem behandlingar inkluderar att använda is till bettplatsen samt använda aktuell antibiotisk salva. Mer allvarliga spindelbett kommer att kräva ett besök till doktorn och eventuellt ett skrapförfarande för att hjälpa till vid läkning. I de flesta fall kan spindelbett behandlas hemma med liten eller ingen medicinsk intervention, men det är viktigt att veta när man ska söka medicinsk hjälp. Vissa symtom som suddig syn, kräkningar och illamående och magkramper signalerar en allvarlig bettinfektion och indikerar att patienten ska söka akut vård.

Ibland, speciellt med mindre bett, är den mest effektiva spindelbitmedicinen en kall trasa eller ispaket applicerat på huden. Vi rekommenderar att du lägger en trasa mellan huden och isförpackningen för att minska risken för ytterligare skador på huden. Denna teknik hjälper till att minska smärtsam svullnad och bör ske efter att biten har rengjorts med tvål och vatten och noga torkat. Spindelbett ger ofta smärta och obehag, och många använder överklagande smärtstillande medel för att lindra dessa symtom. Om hembehandlingar inte är effektiva, ska patienten göra en tid för att se sin läkare så snart som möjligt.

Spindelbitmedicin finns också i form av salvor och krämer. Det är inte ovanligt att antibiotika krämer appliceras på bettområdet för att förhindra eller läka infektioner orsakade av giftet. Huden ska vara ren och torr före appliceringen och kan vara täckt med ett bandage för att skydda det från föroreningar utanför. Det är vanligt att smärtstillande medel och orala antihistaminer tas också. Dessa behandlingar hjälper till att minska smärta, svullnad och klåda vanliga i spindelbitreaktioner.

I de flesta fall är spindelbett relativt små och kan behandlas enkelt, även om det finns fall som kräver medicinsk vård. För allvarliga eller allvarligt infekterade spindelbett skrapar en läkare ibland bitens yta och tar bort det hårda yttre skottet. Han eller hon tillåter sedan att infektionen dräneras så mycket som möjligt och tillämpar en receptbelagd antibiotikakräm på biten. Förfarandet gör att spindelbettmedicinen absorberas djupare i infektionsområdet. I fallet med en extremt giftig spindelbit kan den bita personen kräva operation för att reparera skadad vävnad, tillsammans med andra behandlingar för att förbättra läkning.