hur vet jag om jag är allergisk mot vete?

Det finns ett antal diagnostiska verktyg som kan användas för att avgöra om en patient är allergisk mot vete och att minska allergierna mot specifika vete komponenter. Dessa tester kan utföras och övervakas av en allergispecialist. Allergikliniker, vissa sjukhus och andra typer av medicinska centra kan erbjuda screening för vete och andra potentiella allergener. Det kan ta flera veckor eller månader att korrekt diagnostisera en allergi hos någon som har en vetallergi eftersom dessa allergier tenderar att vara komplexa.

Personer som är allergiska mot vete kan reagera med ett antal olika proteiner som finns i vete. Symtom på vetallergi kan variera från intestinal nöd efter att ha ätit vete till fullblåst anafylaksi, där patientens luftvägar stänger som svar på allergenexponering. Många märker veteallergier eftersom de börjar utveckla hudförhållanden, matsmältningsbesvär, rinnande näsa och en mängd andra milda symptom när de äter mycket vete.

Det första steget i allergidiagnosen är ofta en mat- och aktivitetsdagbok. Patienterna håller reda på vad de äter och vad de gör och noterar eventuella symtom eller förändringar i status också. Detta kan tillåta en läkare att börja knyta särskilda triggers med allergier. Om en matdagbok visar att veteinnehållande produkter äts runt tiden för allergiutbrott kan det vara ett tecken på att en patient är allergisk mot vete.

Någon som är allergisk mot vete kan uppmuntras att prova en elimineringsdiet. Patienten skär ner kosten till mycket blöta livsmedel och introducerar sedan noggrant nya livsmedel och noterar svaret. När patienten upplever en allergisk reaktion kan de senaste matkonsumtionerna riktas som potentiella allergikulder. För någon som är allergisk mot vete är det viktigt att noggrant läsa matetiketter under en elimineringsdiet eftersom många livsmedel innehåller vete där det inte kan förväntas. Sojasås, till exempel, produceras ibland med vete.

Ett hudprickprov kan utföras där patienten utsätts för specifika allergener och svaret övervakas. Sådan testning är vanligtvis säker eftersom allergendoserna är mycket små, men patienter behöver fortfarande övervakas om de reagerar dåligt. Ett annat alternativ är ett utmaningstest som innebär att man äter små mängder koncentrerade allergener. Blodtestning kan också användas, och kan rekommenderas om en läkare är bekymrad över att hudprick eller utmaningstest kan äventyra en patient.